Tjänster

Hur kan vi stå till tjänst?

Det mesta som Tannre K&M arbetar med ryms inom begreppet Kart o Mätservice. Det kan gälla inmätningar av detaljer som är byggda/befintliga och utsättningar av detaljer som ska byggas/kontrolleras. Läget av detaljen bestäms tredimensionellt. Mätningarna resulterar oftast i någon typ av beräkning och kartredovisning.

Resultatet av en inmätning kan vara

01

Primärkarta

02

Grundkarta

03

Ledningskarta

04

Projekteringsunderlag

05

Volymberäkning

06

Terrängmodell

07

Stomnätspunkt

08

Flygsignal

Exempel på utsättningar kan vara:

Z

Väglinje

Z

Gränspunkt

Z

Hushörn

Z

Pålläge

Z

Kabelläge