070 668 20 88

jan-ake.eriksson@tannre.se

Välkommen till
         Tannre
Kart & Mätservice

Vår specialitet

Effektivitet

Kvalitet

Anpassning

Samarbete

Mångsidighet

Varför välja Tannre Kart & Mätservice ?

Erfarenhet och kvalitet

Produkter som bygger på kvalitet och mångårig erfarenhet.

Smidigt Datautbyte

Effektiv kommunikation med anpassade geografiska dataformat för din verksamhet.

Helhetslösningar

Partnerskap som erbjuder kunskap och skräddarsydda lösningar inom geodesi och GIS.

Tannre Kart & Mätservice är ett enmansföretag med inriktning mot kart och mätservice. Kartframställning, inmätning och utsättning utförs med programvaror och instrument som är välkända på marknaden. Detta medför effektivt datautbyte.
Jag mäter in och levererar den geografiska informationen i ett format som passar din verksamhet. Om du planerar nybyggnation gör jag utsättning från ditt underlag. Under byggprocessen kan kontrollmätningar utföras och dokumenteras.

Jag blir gärna din samarbetspartner och förmedlar kunskap, kontakter och tjänster inom fastighetsbildning, geodesi, fotogrammetri och GIS.
Kontakta mej så kan vi diskutera problem och lösningar.

Inmätningar kan resultera i:

01

Primärkarta

02

Grundkarta

03

Ledningskarta

04

Projekteringsunderlag

05

Volymberäkning

06

Terrängmodell

07

Stomnätspunkt

08

Flygsignal

Kontakta oss för skräddarsydda kart- och mätlösningar för dina behov.

070 668 20 88