Om Oss

Det här är

Tannre Kart & Mätservice

Jag heter Jan-Åke Eriksson och är en jössehäring som föddes 1953 i Värmland, ca. 1,5 mil nordväst om Arvika. 1976 hade jag klarat av ”Mätningsteknisk specialkurs” i Kristianstad och fick anställning på Lantmäteriet i Arvika.

Fram t.o.m. 1995 jobbade jag i huvudsak med lantmäteriförrättningar och MBK-uppdrag (Mätning Beräkning Kartering ) åt kommuner. 1996 när Lantmäteriet delades upp började jag i den del som heter Metria och 2006 i augusti startade jag konsultföretaget Tannre Kart & Mätservice.

Intressanta och roliga uppdrag

Mellan 1984 och 1994 arbetade jag tillsammans med de fantastiska mentorerna Lasse, Bengt-Åke och Janne, på sommarövningarna som Kart och Mätningsteknikerutbildningen i Kristianstad genomförde varje år. Det gjordes höjdfixar, polygonpunkter och VA-kartor i många samhällen under de åren….och som tur var fanns det även personer som hade vett att dokumentera detta!

Från mitten av 1990-talet och några år framåt fick jag chansen att jobba ihop med Gunnar, Sinikka, Urban, Eva, Staffan, Göran, Yvonne m.fl. på Lantmäteriverket i Gävle. Vi skulle ta fram en arbetsmodell för DPL (Digital Produktions Linje) inom fastighetsbildning och dessutom genomföra DPL-utbildning. Det innebar många timmar med utbildningsövningar, iordningställande av utbildningsdatorer (varför hade ingen kommit på kloning då?), makrokörningar, geokôpplinger mm. Även de första versionerna av AutoKa-Vy blev klara då.

I början av sommaren 1998 ringde en framsynt jägare från Hallsberg och frågade om inte jag ville åka till Skåne och mäta, ”Du har ju bott där o kan språket..”. Lasse som också arbetade på Metria hade investerat i en RTK-utrustning för GPS-mätning. Denna skulle nu få sitt elddop genom Lasses försorg. Slänter, järnvägar, vägar, brunnar mm skulle förhoppningsvis placeras rätt i förhållande till den blivande Öresundsbron. Men någon gång under sommaren ville ju även Lasse ha semester och där kom jag in. Så under sommaren, hösten och vintern gjorde vi ett antal resor till Skåne. Tänk på det när ni ser de tjusiga slänterna vid Lernackens betalstation…. Jo en sak till, Lasse missade PEAB:s julfest, då hade jag turen att vara nere!